- De tre skoleskipene våre er kopier. Vi kunne hatt et fjerde, bygd i Norge under seilskutetiden. Jeg vil finne ut hvorfor vi mislyktes

Håkon Haugland er født og oppvokst på Gjeving. Nå har Stiftelsen Lingard Skuteminne engasjert historikeren til å skrive bok om den berømte Lyngørskuta Lingard.