De «omvendte bopliktsakene»: Ikke bare å melde flytting til hytta

Skatteetaten har mottatt flere søknader i det siste, om folk som ønsker å melde flytting til hytta. Trolig finnes det også et «omvendt problem», der innbyggere har meldt flytting til hytta, men egentlig bor et annet sted.