De fire andre kommunene vil fortsette uten Risør

Tvedestrand, Froland, Vegårshei og Gjerstad håper å ha en avtale på plass i midten av august.