Denne dagligvarebutikken er på pantetoppen i Tvedestrand

Her gir vi fra oss flest tomflasker og bokser.