Gunhild (34) er den yngste - Arne (87) er den eldste

Av

53 år skiller den yngste og den eldste i det nye kommunestyret.