Jetmund med tilhold i Åmli og Vegårshei: - OL i Tokyo er det store målet

Av

De siste to årene har Jetmund hatt over 270 reisedøgn i året. Han er usikker på om det er verdt det, men den evalueringen tar han først etter OL i Tokyo neste år.