Da koronaen kom bredte frykten seg - i mai snudde alt

- Vi har hatt en fantastisk mai måned, sier sentereier Kjell Lunde på Grisen Storsenter. Ikke bare hentet de inn korona-minusen fra mars og april. De ligger nå over fjoråret.