Disse satt i planutvalget da saken ble behandlet

Da kystsoneplanen og de 116 innspillene som grunneierne kom med skulle behandles i august 2011 (se hovedsak), satt disse politikerne i planutvalget: