Om anonyme kilder og vinkling av overskrifter

Av

Kjære Tvedestrandsposten, jeg vil ikke være deg foruten, men noen ganger gjør du meg ganske sinna!