Historisk vedtak: Her settes punktum for en diskusjon som har vart i tiår

En ny barneskole i sentrum har vært på den politiske agendaen i flere tiår. Bare i løpet av de fire siste årene har den gått ut og inn av økonomiplanen flere ganger. Men etter vedtaket som ble fattet tirsdag kveld, er det ingen vei tilbake.