Brannutrykning

Østre Agder Brannvesen i Tvedestrand var på vei, men slapp å kjøre så langt.