Brannutrykning

En gjenganger i hele fylket hos brannvesenet.