Brannutrykning

Østre Agder brannvesen Tvedestrand er på vei ut.