Uheldig bålbrenner står fram og takker brannvesenet

- Jeg vil gjerne komme med en takk til brannmannskapene for den jobben de gjorde. Jeg er veldig imponert over effektiviteten til brannvesenet.