Brannvesenet i Åmli rykker ut til boligbrann

Østre Agder Brannvesen i Åmli rykker ut til brann i en enebolig i Mykland.