Brannvesenet måtte rykke ut til barnehage

Brannmannskapene i Tvedestrand hadde en utrykning til Bøklia barnehage i ettermiddag.