-Urettferdig overfor entreprenøren

En fastboende på Borøy reagerer på saken om entreprenør Vidar Knutsen, som klager på ventetiden på Borøyveien.