Fylkesmannen sier dette om å gjøre ulovlig bygget brygge om til offentlige båtplasser

Brygga ble mye større enn den skulle. Nå kan kommunen overta den ulovlige delen.