Brygga ble svært populær. Da var hytteeierne ikke lenger så begeistret

Hytteeierne utvidet brygga uten å søke, og inngikk deretter en avtale om at kommunen skulle få omgjøre den ulovlige delen til offentlig brygge. Nå har de skiftet mening.