-Jeg følger den generelle veiledningen jeg har fått fra Tvedestrand kommune

Det sier Leif Kahrs Jæger, som nå søker om fritak fra boplikten på huset han har kjøpt på Borøy.