Politikerne enige om boplikt-utsettelse

Politikerne i teknikk, plan og naturutvalget gikk tirsdag enstemmig inn for å gi eierne av en bolig på Sandøya fritak fra boplikten frem til 1. januar 2023.