For fire år siden ble boplikten opphevet i sentrum - men et annet sted har hatt størst befolkningsendring

Hva skjedde egentlig i sentrum, hvor boplikten ble fjernet, og på øyene - som fortsatt har boplikt?