Har forandret mening: Politikerne i Tvedestrand krever lavere bompengesatser

Politikerne i Tvedestrand kan ikke godta at det skal koste 16.100 kroner i året for dagpendlere å kjøre på ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal.