Til Morten Foss sin informasjon så er det slik at lokaldemokratiet faktisk kan ha innflytelse

Av