Foreslår stort priskutt på dyreste tomt - se det nye forslaget

Vegårshei formannskap får neste uke en sak om endring av prisene på de kommunale boligtomtene i «Djuptjennhaugen».