Slipper å bosette seg på denne gården

Halvor Torp kjøpte i sommer denne gården av Per Tveites arvinger for 3,3 millioner kroner.

Halvor Torp kjøpte i sommer denne gården av Per Tveites arvinger for 3,3 millioner kroner. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Halvor Torp kjøpte i sommer gården til tidligere ordfører Per Tveite på Langang for 3,3 millioner kroner. Tirsdag kveld vedtok kommunestyret at han får konsesjon uten boplikt.

DEL

Eiendommen på i alt 1658 dekar kom for salg i sommer, etter at Per Tveite døde i februar. Halvor Torp inngikk i august en kjøpekontrakt med Tveites arvinger om å overta eiendommen for 3,3 millioner.

Torp har i søknaden opplyst at formålet med kjøpet er å styrke driftsgrunnlaget sitt som gårdbruker. Han er godt kjent med gården, ettersom har han drevet jorda og arbeidet i skogen der i mange år.

Konsesjon uten vilkår

I utgangspunktet er det personlig boplikt for eiere av slike landbrukseiendommer, men både Tvedestrands rådmann og kommunestyret synes det er urimelig å kreve at Torp flytter til gården, siden han bor på en annen gård bare 500 meter unna.

Tirsdag kveld vedtok politikerne enstemmig at Torp får konsesjon uten å måtte bo der selv. Han trenger heller ikke å sørge av gården blir bebodd av andre.

Verdivurdering

Kommunen har i forbindelse med konsesjonssøknaden også foretatt en verdivurdering av eiendommen, for å sjekke om den avtalte prisen er i tråd med prisforskriftene for landbrukseiendommer.

Verdien på skog og utmark (ca. 1600 dekar) er beregnet til 1.965.000 kroner, medregnet jaktverdien, mens dyrket mark (49 dekar) er verdsatt til 436.000.

Har rast sammen

Bygningene på gården har forholdsvis liten verdi.

Les også: Hundrevis på gårdsauksjon på Langang

Det bemerkes blant annet at det må gjøres en renovering av våningshuset for å sette det i tilfredsstillende standard, og kommunen har satt huset i en verdi på 700.000 kroner.

Den gamle driftsbygningen på gården har rast sammen, og er verdsatt til null. Det samme gjelder en garasje/ lagerbygning nær bolighuset.

Kjøpesummen kan godtas

Medregnet en sum på 60.000 kr for at gården har fallrettigheter fra Bjellandsvann og mottar et årlig utbytte fra Arendal Fossekompani, har kommunen kommet fram til at verdien på gården kan settes til drøyt 3,2 millioner.

Det er ikke langt unna den avtalte kjøpesummen på 3,3 millioner, og konklusjonen er at denne prisen kan aksepteres i konsesjonsvurderingen.

Artikkeltags