Hjelp mot flassing

Blæring tyder på at noe er galt under malingsfilmen.

Blæring tyder på at noe er galt under malingsfilmen. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Maling som blærer eller flasser er verken fint å se på eller bra for kledningen, men det finnes løsninger.

DEL

(Siste) Årsaken til problemene kan variere, og det er viktig å identifisere grunnen til at skadene oppstår før man setter i gang utbedring.

Både på nye og gamle hus kan en oppleve å få blæring og flassing. Det er lett å skylde på malingen når problemet oppstår, men sannheten er at det i de aller fleste tilfeller er helt andre årsaker til at malingen blærer og flasser.

Noen ganger er det byggetekniske grunner til at malingsfilmen slipper, mens det andre ganger er slurv eller uvitenhet fra huseierens side som er årsaken til problemene.

Årsaker

Det er ikke så lett å se årsaken til flassingen ved å se på veggen. For å vite hvorfor malingen preller av må du som regel vite litt om veggens historie.

Tidligere ble det brukt mye høvlet furu som kledning til hus. Furu er full av harpiks og blir derfor glatt når den høvles. Denne glatte overflaten kan gi dårlig heft til malingen, som på sikt kan flasse av når spenningene i de etterfølgende malingslagene blir for store.

Linoljeblæring

Når en bruker moderne maling oppå linolje, kan det oppstå en blæring som fører til at malingen faller av.

Rengjøring mellom malingsstrøkene er viktig. Sitter det svertesopp, alger, smuss og skitt på en vegg som males, vil vedheften reduseres betraktelig, og faren for flassing økes.

Fukt utenfra

Feil ved taknedløp eller selve taket kan medføre for stor fuktbelastning på veggene. Denne fukten kan bli en for stor påkjenning på malingsfilmen, som flasser fra underlaget. Årsaken til en slik skade er som regel godt synlig.

Fukt innenfra

Ukritisk etterisolering, dårlig lufting av panelet, tette malinger og økt fuktbelastning innenfra gjør at fukten inne ikke har noe sted å gå. Den trekker inn i veggene, og treverket råtner opp.

For tykt malingslag

Hvis det blir for mange lag maling, blir veggen helt tett, malingen sprø, og den slutter å følge treverkets bevegelser. Dette skjer vanligvis når underlaget har fått mellom seks og ti strøk maling.

Utbedring av maling som flasser

Siden det kan være så mange grunner til at malingen flasser, bør det analyseres grundig før man setter i gang med reparasjoner. Som regel bør mest mulig av gammel maling skrapes bort før det vaskes, grunnes og males på nytt. Er det fukt som er årsaken til problemene, bør den bygningstekniske skaden utbedres først.

Årsaker til at malingen blærer

Blæring tyder på at noe er galt under malingsfilmen. Et trent øye vil kunne se på en blære hva som er årsaken til problemet.

Linoljeblærer

Gamle hus er ofte behandlet med linolje. Påfører man moderne malinger oppå linoljen, kan dette ofte resultere i blærer. Når utvendige overflater utsettes for sollys og varme, utvikler linoljen en gass. Denne gassen har såpass trykk at den presser ut malingen og danner blærer på overflaten.

Mørke flater er spesielt utsatt, da disse får en høyere temperatur i solen. Blærene er sirkelformede og har en diameter på 25-30 mm. De oppstår gjerne rett etter malearbeidet, og går ofte helt ned til bart tre. Blærene virker ofte blanke og smeltede, og er klebrige på baksiden.

Solblærer

Det er en grunn til at man ikke bør male huset i solsteiken, og det er solblæring. Sterk varme på halvtørr maling kan føre til at blærer oppstår. Malingen blir skinntørr, men er våt under, så når det varmes opp vil luften under malingsfilmen utvide seg, og en får blærer.

Solblærer er som regel små og myke, og kan ofte se ut som lange pølser.

Fuktblærer

Fuktblærer er et tegn på at det er fukt i treverket. Fukt vandrer i stor grad innenfra og ut, og hvis det er for dårlig ventilasjon, vil denne fukten legge seg i treveggene. Malingsfilmen er en tett hinne, men vanndamp fra veggen vil presse malingen ut i blærer.

Kan også oppstå hvis malingstykkelsen er maksimal, slik at malingen har blitt for tett. Slike blærer er ofte veldig store, gjerne opptil 10-15cm, og i varierende form. Blæren kan være fuktig og vannfylt når den løsnes.

Saltblærer

Hus som ligger ved sjøen utsettes for saltvann. Hvis veggene ikke vaskes med ferskvann før maling, vil saltet føre til at malingen blærer.

Problemet unngås ved å vaske med rent ferskvann og alkalisk rengjøringsmiddel før maling.

Utbedring av maling som blærer

Hvis man har fått blærer forårsaket av linolje, bør all linolje fjernes fra veggen før man maler på nytt. Dette kan innebære malingsfjerning (kjemisk eller med IR-varme), skraping, spyling og skrubbing med alkalisk rengjøringsmiddel før flaten nøytraliseres med syrevask.

Fortsett å male med lyse farger for å unngå at overflatetemperaturen blir så høy. I noen tilfeller vil det være nødvendig å skifte ut hele kledningen.

Solblærer kan utbedres ved å dytte dem på plass igjen med en finger umiddelbart etter at de oppstår. Fungerer ikke dette, må blærene skrapes, grunnes og males på nytt. Samme fremgangsmåte gjelder dersom blærene har kommet på grunn av saltvann.

Hvis en har fått blærer på grunn av fukt, må først og fremst årsaken til fuktproblemene utbedres. Panelet må tørkes ut og sjekkes for råte før flaten deretter skrapes og males på nytt. (ANB)

Denne artikkelen er levert av Informasjonskontoret for farge og interiør

Artikkeltags