Flere unge må leie

Det må bygges flere ikke-kommersielle utleieboliger for ungdom, mener NBBL.

Det må bygges flere ikke-kommersielle utleieboliger for ungdom, mener NBBL. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Kravet om mer egenkapital ved boligkjøp har kastet flere unge ut i utleiemarkedet.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Etter at Finanstilsynet innførte krav om 15 prosent egenkapital har enda flere unge i etableringsfasen blitt henvist til det rekorddyrt privat leiemarked.

NBBL påpeker at flere boligbyggelag står klar til å bygge utleieboliger for ungdom, men at regelverket for tilskudd gjennom Husbanken først må endres, og at regjeringen må legge til rette for langt flere rimelige utleieboliger i budsjettåret 2013.

I dag utgjør ikke-kommersielle utleieboliger bare fire prosent av det totale antallet boliger.

Dette er svært lavt sammenlignet med våre naboland.

– Boligmarkedet skriker etter en profesjonell ikke-kommersiell utleiesektor, sier adm. direktør i NBBL, Thor Eek (bildet).

– Mange boligbyggelag har lenge ønsket å bygge utleieboliger for ungdom, men får ikke tilskudd.

NBBL mener det er feil å begrense tilskuddet til utleieboliger bare for vanskeligstilte.

Det må også omfatte et tilbud for ungdom som mer generelt har behov for en leiebolig før en eventuell drøm om kjøp av egen bolig kan bli en realitet.

Ifølge Eek kan boligbyggelagene bygge opp et profesjonelt og mer stabilt leiemarked for ordinær ungdom dersom slike boliger kan få tilskudd på linje med kommunale boliger.

– Vi ønsker at det kan bli mulig å bygge rimelige leieboliger som både kommer vanskeligstilte og ungdom mer generelt til gode. Da kan vi få varierte beboergrupper, noe som igjen skaper et bedre bomiljø enn i rene kommunale prosjekter, sier han.

For litt over et år siden gikk en samlet kommunalkomité på Stortinget inn for å utvide husbanktilskuddet til bygging av utleieboliger for ungdom generelt, og ikke bare for de mest vanskeligstilte.

I tillegg påpekte de rød-grønne partiene i komiteen at regjeringen burde komme tilbake med en ny vurdering av Husbankens lånerammer i forbindelse med revidert budsjett i mai.

– Dette ble aldri fulgt opp av regjeringen. Dette er besynderlig med tanke på at den sittende regjering i Soria Moria 1 gikk inn for et «omfattende program for bygging av flere ikke-kommersielle utleieboliger», sier Eek.

Nå mener NBBL-sjefen det er på tide å grave fram igjen disse boligpolitiske ambisjonene:

– Et større innslag av studentboliger og ikke-kommersielle utleieboliger vil være et positivt bidrag på boligmarkedet, ikke bare når det gjelder å dempe leieprisnivået, men det vil også ha en dempende effekt i forhold til prisutviklingen på boligmarkedet mer generelt. (ANB)

Artikkeltags