Søker om tilskudd til spredt boligbygging

Næringslivsprofil har bygget nytt hus og søker om tilskudd fra kommunen.