Fylkesmannen er ikke positiv til en sjøbod her

Fylkesmannen i Agder mener Tvedestrand kommune bør avslå en søknad om å få oppføre en sjøbod ved innløpet til Kvastadkilen.