Kommunen skal bygge åtte boliger til 46 millioner

Politikerne i Tvedestrand har tidligere vedtatt å bygge åtte boliger til personer med utviklingshemming på Lyngmyr. Nå er de første skissene klare.