Krever at Tvedestrand kommune betaler advokatregningen

Klageren fikk medhold. Nå vil hun at kommunen skal dekke advokatregningen.