Flere hytter i strandsonen må til

Av

FrP ønsker hyttebygging i strandsonen velkommen. Hyttedrømmen blir i dag spolert for mange, grunnet strenge lovreguleringer. Dette ønsker FrP en slutt på.