Vegårshei-brødrenes hyttedrøm på Sandøya avgjøres av politikerne

Må det være krav til båtplasser når man skal bygge hytte på ei øy? Ja, mener Knut Aall (uavh.). Line Mørch (V) er ikke så bastant.