Rådmannen mener utbygger holdt tilbake informasjon

Leif Kahrs Jæger i Antikvarisk Eiendom fikk i 2013 godkjent planene for flere boliger, galleri og scene på Østerå. Nå mener rådmannen at dette vedtaket er ugyldig.