Kommunen, fylkeskommunen og lokalpolitikerne må svare: Greit å bygge sånn?

Opprinnelig ønsket de engelske brødrene Ian og Hugh Laing å bygge to bolighus i Lyngør. Det har vært en lang prosess.