- Utfordringen med disse leveggene er at de samlet sett utgjør en trussel mot Lyngørs autentisitet som uthavn 

Tvedestrands rådmann mener levegger ikke hører hjemme i Lyngør.