- Alle kan se at det skiller seg fra tradisjonell bebyggelse i Lyngør

I to og et halvt år har de engelske brødrene Ian og Hugh Laing jobbet for å få oppføre et bolighus i Lyngør. Knut Aall (Xtra-Lista) mener byggesøknaden må avslås.