Har hatt møte med kommunen: Gårdeier må søke om å få ettergodkjent ulovlige terrenginngrep

Gunnar Oddne Waagestad har utført store terrenginngrep på landbrukseiendommen sin uten å søke. Nå må både han og naboene på Østigard på Hegland søke om ettergodkjenning for ulovlig utført arbeid.