Boligkjøpere må skrive under på at de ikke skal klage på industribedrift

Planene om sju boliger, sjøboder og brygge ved Lagelva har møtte på flere problemer. Nå foreslår grunneier noen endringer for å komme videre med prosjektet.