Må utrede fredet hornugle og steinalderboplasser

Av

Innspill fra naboer, etater, foreninger og andre, medfører at det vil ta noe tid før reguleringsplanen for Nesstranda kommer opp til politisk behandling.

Artikkeltags