Tvedestrand: Disse kjøpte og solgte eiendom i januar

Disse bygningene tilhører landbrukseiendommen som Geir Grimsland nå har kjøpt for to millioner kroner av Anne Grete Skrettingland, Jan Inge Gustavsen og Lars Tore Gustavsen.

Disse bygningene tilhører landbrukseiendommen som Geir Grimsland nå har kjøpt for to millioner kroner av Anne Grete Skrettingland, Jan Inge Gustavsen og Lars Tore Gustavsen.

Her er oversikten over eiendommer som ble kjøpt og solgt i Tvedestrand i januar.

DEL

Fjærkleivene 44 (Gnr 58, bnr 117) er solgt for kr 2.450.000 fra Gaute Eliassen Loftesnes og Karoline Sonesen Digernes til Jaana Johanna E Lindland og Øyvind Lindland (02.01.2020)

Andel av Siaveien 30 (Gnr 76, bnr 45) er overdratt fra Thor Aage Fjeldheim til Ellen Karine Fjeldheim, Erlend Remme Fjeldheim og Torunn Kanutta Remme (06.01.2020)
Overdragelsen omfatter også e.d. i Vestre slidre kommune

Andel av Siaveien 30 (Gnr 76, bnr 45) er overdratt fra Erlend Remme Fjeldheim og Torunn Kanutta Remme til Ellen Karine Fjeldheim (06.01.2020)

Østegården 29 (Gnr 80, bnr 57) er overdratt fra Finn Moen til Jon Magnus Moen og Thomas Moen (06.01.2020)
Overdragelsen omfatter også Gnr 80, bnr 134

Saltrøfeltet 16 (Gnr 84, bnr 483) er solgt for kr 779.000 fra Helge Guttorm Hallingby til Progressio Eiendom As (07.01.2020)

Hovedgata 33 (Gnr 74, bnr 98) er solgt for kr 1.500.000 fra Dag Angell Strand til Activa Eiendom As (08.01.2020)

Andel av Sagkleiva 18 (Gnr 2, bnr 56) er overdratt fra Jan Johansen til Hans Morten Johansen og Marianne Tønnessen (09.01.2020)
Overdragelsen omfatter også e.d. i Kristiansand kommune

Havenveien 7 (Gnr 77, bnr 31) er overdratt fra Helge Sandøe til Aase Sandøe (09.01.2020)
Overdragelsen omfatter også Gnr 77, bnr 52
Overdragelsen omfatter også Gnr 77, bnr 89
Overdragelsen omfatter også e.d. i Oslo kommune

Havenveien 7 (Gnr 77, bnr 31) er overdratt fra Aase Sandøe til Eivind Sandøe Alm-Paulsen, Håkon Sandøe Alm-Paulsen og Pål Sandøe Alm-Paulsen (09.01.2020)
Overdragelsen omfatter også Gnr 77, bnr 52
Overdragelsen omfatter også Gnr 77, bnr 89

Dypvågveien 212 (Gnr 92, bnr 9) er overdratt fra Torjus Gustavsen til Anne Grete Skrettingland, Jan Inge Gustavsen og Lars Tore Gustavsen (09.01.2020)

Dypvågveien 212 (Gnr 92, bnr 9) er solgt for kr 2.000.000 fra Anne Grete Skrettingland, Jan Inge Gustavsen og Lars Tore Gustavsen til Geir Grimsland (09.01.2020)

Gnr 69, bnr 49 er overdratt for kr 100 fra Kristian M Christensen til Bernt Louis Christensen (10.01.2020)

Andel av Sandviksveien 48 (Gnr 76, bnr 245) er solgt for kr 2.600.000 fra John Lien til Nils Petter Haugen Lien (13.01.2020)

Barlindtangen 6 (Gnr 78, bnr 390) er overdratt for kr 760.000 fra Gunn Marit Wasler og Turid Anita Svendsen til Elsie Hedalen Greibrokk og Thor Ivar Greibrokk (13.01.2020)

Andel av Lille Svalsund 28 (Gnr 82, bnr 101) er overdratt fra Olaf Johan Svendsen til Sissel Bjørge (13.01.2020)

Andel av Måvikveien 1 (Gnr 75, bnr 239) er overdratt fra Ingrid Tornli til Eivind Tornli (13.01.2020)

Andel av Rørkiltoppen 47 (Gnr 89, bnr 63) er overdratt fra Åse Helene Dahl Hjelde til Jan Åsmund Hjelde (14.01.2020)

Andel av Strømmenveien 180 (Gnr 61, bnr 38) er overdratt for kr 1.000.000 fra Jan-Arild Linja, Marit Anita Linja Skistad, Torunn Linja og Tron Martin Müller til Anne Linja (14.01.2020)

Gnr 61, bnr 53 er overdratt for kr 15.000 fra Harald Langmyr til Anne Linja (14.01.2020)

Bibliotekveien 4 (Gnr 59, bnr 224) er overdratt for kr 24.430 fra Nils Tveite til Dønnestadgården As (14.01.2020)

Gnr 59, bnr 338 er solgt for kr 50.000 fra Barbro Tveite og Nils Tveite til Kirsti Haugstoga Thorsen og Sven Petter Thorsen (16.01.2020)

Østerkleiv 64 (Gnr 59, bnr 1, fnr 4) er solgt for kr 1.850.000 fra Per Kristian Pettersen til Kirsti Haugstoga Thorsen og Sven Petter Thorsen (16.01.2020)

Gnr 59, bnr 182 er overdratt fra Ragna Henriksen til Grethe Guttormsen og Nils H Eldrup Henriksen (20.01.2020)

Gnr 59, bnr 182 er overdratt fra Grethe Guttormsen og Nils H Eldrup Henriksen til Cecilie Amundsen Løvdal (20.01.2020)

Svarttjennlia 10 B (Gnr 59, bnr 421) er solgt for kr 2.380.000 fra Rune Moen til Cecilie Marie Andersen og Kim Roger Olsen (21.01.2020)

Andel av Holmsmyrveien 5 (Gnr 2, bnr 191) er overdratt fra Nils Håkon Flaten Sunde til Randi Anette Winther (22.01.2020)

Bakkevei 18 (Gnr 29, bnr 33) er solgt for kr 2.000.000 fra Anne Hagestad til Aina Hagestrand og Lars Ståle H Fjellbakk (22.01.2020)

Løvdal 17 (Gnr 85, bnr 1) er overdratt for kr 1.425.000 fra Kåre Sverre Løvdal til Leif Løvdal (23.01.2020)

Mjåvannskleiva 66 (Gnr 30, bnr 11, fnr 39) er solgt for kr 1.150.000 fra Mohammad Ali Rezai og Sakine Rezai til Annette Byklum (23.01.2020)

Hovedgata 37 (Gnr 74, bnr 153) er solgt for kr 1.600.000 fra Dag Angell Strand og Marianne Syvertsen til Activa Eiendom As (23.01.2020)

Øygardsveien 19 (Gnr 53, bnr 22) er solgt for kr 2.100.000 fra Jens Magnus Robertsen og Mariann Hegland til Lasse Johan G Hanch (23.01.2020)

Hovedgata 39 (Gnr 74, bnr 255) er overdratt fra Albrethsen Gjeruld til Tahas Eiendom As (23.01.2020)

Brunåsbakken 26 (Gnr 59, bnr 147) er overdratt for kr 88.408 fra Tvedestrand Kommune til Tvedestrand Kommunale Boligstiftels (23.01.2020)
Salget omfatter også Brunåsbakken 10 (Gnr 59, bnr 148)
Salget omfatter også Lyngmyrstubben 8 B (Gnr 59, bnr 192)
Salget omfatter også Lyngmyrstubben 9 (Gnr 59, bnr 292)

Borøyveien 263 (Gnr 75, bnr 346) er overdratt for kr 300.000 fra Aina Josefine Jørgensen, Bjørn Langballe, Jens Jørgen Langballe og Per Eldor Meidel til Liv Selmer (28.01.2020)

Andel av Vestegårdsveien 80 (Gnr 77, bnr 59) er overdratt fra Hans Øyvind Leikvin til Mona Lisbeth Leikvin (29.01.2020)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 77, bnr 175
Overdragelsen omfatter også e.d. i Arendal kommune

Ramsdalen Borettslag andelsnr 312 er overdratt for kr 200.000 fra Synnøve Hauge til Harald Asbjørn Røysland (21.01.2020)

Artikkeltags