Vegårsheiinger med på utbyggingsplan: Ni hytter og en bolig på Sandøya

I flere år har tre grunneiere arbeidet med en plan som skal legge til rette for en ny bolig og ni fritidsboliger på Sandøya. Nå er planen klar for politisk behandling.

Artikkeltags