Vegårsheiinger med på utbyggingsplan: Ni hytter og en bolig på Sandøya

I flere år har tre grunneiere arbeidet med en plan som skal legge til rette for en ny bolig og ni fritidsboliger på Sandøya. Nå er planen klar for politisk behandling.