Ingen av politikerne tok ordet da denne saken skulle behandles

Grunneierne som har tilbudt seg å bygge ny, offentlig brygge på Sandøya mot at de selv får byggetillatelse for åtte sjønære hytter og seks sjøboder, samt tilhørende bryggeplasser, kan skrinlegge planene.