Tror ikke sommerfugl vil ta skade av at uthus bygges om til bolig

Fylkesmannen er positiv til at uthus bygges om til bolig.