Politikerne positive til 16 hytter i utradisjonell byggestil

Det nye hyttefeltet skiller seg fra det man forbinder med kystnær fritidsbebyggelse på Sørlandet.