Moderne tilbygg til gammelt hus: Kulturminnevern-avdelingen liker kontrasten

Kulturminnevernavdelingen i Aust-Agder er positive til at eierne av en eldre fritidsbolig ved Hantho, som har status som kulturminne, får oppføre et tilbygg med moderne arkitektur.