Nå er det bestemt hva som skal skje med denne ulovlige brygga

Flertallet i Tvedestrand kommunestyre vil beholde den ulovlig bygde brygga på Ringen på Borøy, slik at båtfolket får et sted å legge til i dette statlig sikrede friluftsområdet. Men flere er sterkt kritiske.