Planen for Brennvika klar for sluttbehandling

Reguleringsplanen for Brennvika er nå klar for sluttbehandling etter to høringer og mekling hos fylkesmannen.