27 naboer klaget - en av dem på grunn av innsyn på tomta si

Tvedestrand kommune har mottatt flere klager i forbindelse med at kommunen har godkjent reguleringsplanen for Brennvika.